• Αθανάσιος Ζαχαρίου :: Χειρουργός Ουρολόγος

Τα Νέα μας

To PSA or not to PSA. Ιδού η απορία.

Η χρήση του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) ως δείκτης μαζικού προληπτικού ελέγχου στη διάγνωση του καρκίνου είναι αμφιλεγόμενη, καθώς προκύπτει και από τις προτάσεις του US Preventive Services Task Force (UPSTF). Υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος PSA, που έως τώρα θεωρούνταν μη απαραίτητος σε άνδρες ηλικίας >75 ετών, τώρα πια ισχύει το ίδιο για όλες τις ηλικίες. Όλα αυτά προέκυψαν με αφορμή τα αποτελέσματα δύο μεγάλων μελετών που κατέληξαν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα και δημοσιεύτηκαν στην ιατρική επιθεώρηση "New England Journal of Medicine".

Στη μία έρευνα συμμετείχαν 182.000 άνδρες από 7 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην άλλη, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, το δείγμα έφτασε τους 77.000 άνδρες από 10 ιατρικά κέντρα της χώρας. Και στις δύο μελέτες οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα ήταν άνδρες που υποβάλλονταν σε έλεγχο μέτρησης του PSA, ενώ στην άλλη όχι. Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής μελέτης έδειξαν ότι η εξέταση συνδεόταν με μείωση του δείκτη θνητότητας από καρκίνο του προστάτη κατά 20% στην ομάδα που εξεταζόταν. Ταυτόχρονα όμως, παρατηρήθηκαν και υψηλά ποσοστά υπερδιάγνωσης και υπερθεραπείας. Από την άλλη, στην αμερικανική μελέτη, οι ερευνητές δεν παρατήρησαν μείωση των θανάτων από καρκίνο του προστάτη στους περισσότερους από τους άνδρες που παρακολουθούνταν επί 10 χρόνια.

Οι ειδικοί στον καρκίνο του προστάτη συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η εξέταση PSA αποτελεί ίσως το καλύτερο μέσο που διατίθεται σήμερα για την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη σε πρώιμο στάδιο, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου.

Από τους περισσότερους συνιστάται ετήσια εξέταση PSA από την ηλικία των 50 ετών, εκτός από τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για τη νόσο. Προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην εποχή πριν τη χρήση του PSA ως διαγνωστικού μέσου θα οδηγήσει στην αύξηση των περιστατικών θανάτου από καρκίνο του προστάτη. Ελλείψει περισσότερων στοιχείων, τα δεδομένα συνηγορούν ότι η ανάλυση PSA προλαμβάνει τους θανάτους από καρκίνο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα επιδημιολογικά δεδομένα των ΗΠΑ, που αφορούν στη δραματική μείωση της θνησιμότητας μετά την ανακάλυψη του PSA ελέγχου. Επομένως η ανάγκη για περισσότερα δεδομένα, πριν αποφασιστεί η κατάλληλη διαγνωστική στρατηγική για τον καρκίνο του προστάτη, είναι μεγάλη.